KRZYŻ

Wyrosłem
kształt
człowieka
jak on
mam dwa bolesne ramiona
rozkrzyżowane nad światem
posępne – lecz pełne miłości
posępne
a pełne
świateł
Jestem
znakiem
boleści
lecz ten
kto mnie
dźwignie
n i g d y
nie zazna
rozpaczy

Józefa Radzymińska, Buenos Aires, 1957.