Duch Święty

Przyjdź, Duchu Święty,
a poranek dzisiejszy i dzień cały stanie się jasny.
Przyjdź, Duchu Święty,
a wszyscy, którzy rozpoczynają pracę,
zjednoczą się, aby dobrze działać.
Przyjdź, Duchu Święty,
tam bowiem, gdzie Ty jesteś,
znika lenistwo, giną złe obyczaje.
Przyjdź, Duchu Święty,
a przed Twoją miłością
ustąpią nasze pyszne ambicje.
Przyjdź, Duchu Święty
tam bowiem, gdzie Ty jesteś
uznamy w naszych bliźnich braci i siostry.
Przyjdź, Duchu Święty,
dniem dzisiejszym kieruj i rządź.
Bądź z nami i niech wszystko dzisiaj
będzie dobre i nowe. Amen.