Jezus na krzyżu

Chryste, przemawiaj do nas mową krzyża!
Przemawiaj zawsze!
Mów przez Twoje ukrzyżowane ciało,
Jak nieskończona jest cena dusz naszych:
„Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał,
a na swej duszy szkodę poniósł”.
A jaką zapłatę może jeszcze człowiek dać za swoją duszę,
skoro została już dana odpłata Twej męki i śmierci,
cena Twojego krzyża.
Niech nas więc świat nie zaślepia!
Nawracajmy się i czyńmy pokutę!
Oto wołanie, które rozbrzmiewa
od samego początku Ewangelii.
Twój krzyż powtarza je ludzkości
najpotężniejszą mową. Amen.

św. Jan Paweł II, Rzym, 1 IV 1983 r.