Jezus i Maryja

Tobie, Panie Jezu,
i Twojej najświętszej Matce Dziewicy Maryi
polecam moją duszę i ciało:
strzeżcie ich na życie wieczne.
O Jezu, Maryjo, jedyna moja nadziejo!
Niech Wasza dobroć będzie mi pomocą
w każdej udręce i w każdym ucisku.
Jesteście moimi najpotężniejszymi opiekunami,
godnymi większej niż wszyscy święci miłości.
Na tym świecie jestem ubogim pielgrzymem
i nie mam tu wierniejszych od Was i droższych
mi przyjaciół. Wam też najbardziej ufam.

Tomasz a Kempis, Przez Maryję do Jezusa,
Kraków 2005, Wydawnictwo M, s. 145-146