św. Józef

Święto patronalne ojców i rodzin

Święty Józef, pochodzący z rodu Dawida, z woli Bożej stał się częścią planu zbawienia. Wybrany przez Boga na opiekuna i stróża Świętej Rodziny został dopuszczony do pełni tajemnic Bożych, tajemnicy wcielenia i odkupienia. W Ewangeliach nie zapisano słów tego świętego, niewiele wiemy o nim jako człowieku. Poznajemy go przez to, co uczynił. Józef, którego imię w hebrajskim oznacza „wzrastanie”, „powiększanie”, jest mężem czynów. Cichy i pokorny żyje w cieniu, służy bezgranicznie Maryi i Jezusowi. Jest wzorem ojca, który daje siebie, nie spodziewając się niczego w zamian. Był człowiekiem, który dla Boga był gotowy wyzbyć się własnych planów i pragnień. Wiarę i służbę realizował poprzez gesty codziennego życia wobec Świętej Rodziny, poprzez „uporządkowanie” w oczach świata życia Jezusa, czyli uznanie Go za swojego syna. Święty Józef posiadał wiele cnót. Jedne z nich otrzymał w pełni jako łaskę Bożą, inne rozwijał dzięki obcowaniu ze świętością Jezusa, z największymi tajemnicami zbawienia oraz poprzez postawę służby. Swoją radość i szczęście czerpał z przebywania u boku Maryi, a bojaźń Boża pozwalała mu nieustannie wierzyć i ufać w mądrość obietnic Bożych. Na Wschodzie po raz pierwszy spotykamy się ze wspomnieniem liturgicznym św. Józefa już w IV wieku. Na Zachodzie zaczęto je obchodzić znacznie później, bo dopiero w VIII wieku. W XV wieku ostatecznie przyjęto datę 19 marca jako dzień uroczystości św. Józefa. Pius IX w r. 1847 ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, czyli Rodziny Bożej rozsianej na całym świecie. Uznany on jest także za patrona pracujących, życia wewnętrznego (kontemplował codziennie tajemnicę Syna Bożego), dzieci i młodzieży (opiekował się Jezusem jako przybranym synem), mężów i ojców, rodzin, miłości oblubieńczej (potrafił własną miłość ofiarować miłości Bożej) oraz dobrej śmierci. W dniu, w którym oddajemy cześć św. Józefowi dzieci w sposób starają się okazać wdzięczność swoim ojcom za miłość, trud pracy i troskliwą opiekę, a także budzenie wiary w ich sercach. Do właściwego przeżycia tego dnia dopomoże sama oprawa zewnętrzna, odświętny wygląd mieszkania, jakiś skromny upominek dla męża i ojca od żony i dzieci. Najpiękniejszym prezentem niech będzie udział we Mszy św. w intencji ojca.