Alleluja!

Zmartwychwstały Pan jest pośród nas! Jego miłość zwyciężyła śmierć, aby zanurzyć nas w zdroju miłosierdzia otwartym na krzyż.

Niech moc Jego łaski, przemienia nasze życie i umacnia w wierze, nadziei, miłości.

Radosnych i błogosławionych świąt wielkanocnych!

o. Arnold Chrapkowski
generał Zakonu Paulinów

Jasna Góra, Zmartwychwstanie Pańskie 2021 r.

Życzenia przeora Jasnej Góry o. Samuela Pacholskiego

Wdzięczni Chrystusowi Zmartwychwstałemu za bezcenny dar nowego życia i pokoju, który nam przynosi pokonując grzech i śmierć, pragniemy w ufnej i radosnej modlitwie dzielić się wielkanocną radością, a składając z serca płynące życzenia, chcemy razem ze wszystkimi wyśpiewać pełne wdzięczności i uwielbienia Boga – Alleluja!

W czasie tej paschalnej radości trwamy z modlitwą przed obliczem naszej Matki i Królowej na Jasnej Górze i prosimy, aby prowadziła nas wszystkich i całą ludzkość do pewnego portu zbawienia, którym jest serce Chrystusa, Odkupiciela całego stworzenia. Niech Bogurodzica wiedzie nas do Niewinnego Baranka, który pojednał nas grzesznych z Ojcem. Ku Niemu, zwycięskiemu Królowi, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, wraz z modlitwą wznosimy z radością nasze Alleluja!

Życzymy obfitych łask od Zmartwychwstałego Pana oraz Jego błogosławieństwa na życie, przepojone wiarą, nadzieją i miłością. Niech w obliczu wielu cierpień naszych czasów Zmartwychwstały Chrystus nie zastanie nas zimnych i obojętnych. Niech nas uczyni budowniczymi mostów, a nie murów. Niech On, który obdarza nas swoim pokojem oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi (Exultet).

Jako uczniowie, do których żyjący Chrystus przychodzi z darem pokoju, odkrywajmy na nowo motywy naszej wiary i przeżywajmy ponownie radość nie tylko tych, którym Chrystus się objawił – Apostołów, Magdaleny, uczniów z Emaus – ale również radość Maryi, która nie mniej intensywnie musiała doświadczyć nowego życia uwielbionego Syna. Zjednoczeni ze Zmartwychwstałym i Żyjącym Panem, stawajmy się każdego dnia apostołami pokoju, zwiastunami radości, która nie lęka się cierpienia i przez krzyż prowadzi do radości nowego życia.

Z modlitwą, wdzięcznością i darem Bożego błogosławieństwa!

o. Samuel Pacholski
przeor Jasnej Góry

Jasna Góra, Wielkanoc 2021