O Wcieleniu

Biskup i doktor Kościoła (1033-1109)Wspomnienie: 21 kwietnia

Anzelm urodził się w 1033 r. w zamożnej rodzinie w regionie Piemont (Włochy). W wieku 27 lat wstąpił do benedyktynów w Bec (Normandia), gdzie doszedł do godności opata. W wieku 60 lat został arcybiskupem w Canterbury (Anglia); brał udział w synodzie w Bari (1098 r.), na którym przedstawił naukę o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca i Syna. Niestety podczas swojego pasterzowania na Wyspach popadał wciąż w konflikty z władcami Anglii, którzy dwukrotnie skazali go na wygnanie. Biskup Anzelm jest autorem wielu prac teologicznych i filozoficznych. Żywił ogromny kult dla Matki Bożej; był nazywany wielkim doktorem maryjnym. W hymnach napisanych na Jej cześć nadał Jej szereg tytułów: Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater nostra, a w słowach Chrystusa „Oto Matka Twoja” widział podstawę dla teologii powszechnego macierzyństwa duchowego Maryi. Uważano Anzelma także za wielkiego ojca scholastyki, zwano go też doctor magnificus; stworzył podstawę do rozważań wzajemnego stosunku wiary i rozumu, które nie wykluczają się, ale uzupełniają. Według arcybiskupa Anzelma wiara uprzedza rozum, a ten wyjaśnia jej tajemnice. Anzelm daje pierwszeństwo wierze. Głośne stało się jego zdanie: „Nie muszę wiedzieć, aby móc wierzyć, ale wierzę, aby móc rozumieć”.

Święty Anzelmie,ucz nas wiary, która pomaga rozumieć świat.