Gwiazdo zaranna, na niebiesiech niezmiennie jaśniejąca,
Palmo strzelista skwarnych dolin, ożywczy cień dająca,
Orędowniczko w złej godzinie, o Lilio niewiędnąca,
Do Ciebie modły zanosimy, Ciebie wielbimy w śpiewie.

Spichrzu niebieskiej manny pełen, o źródło łask przejrzyste,
O domie złoty, perło jasna, naczynie pozłociste,
Błogosławionaś, Mario Panno. Pod stopy Twe przeczyste
Modlitwy nasze zanosimy, Ciebie wielbimy w śpiewie.

Archaniołowie ku Twej chwale na harfach złotych grają
Insze niebiany i serafy na chwałę Twą śpiewają,
Wyznawcy wszyscy Trójcy Świętej u tronu Twego stoją.
Do Ciebie modły zanosimy, Ciebie wielbimy w śpiewie.

Stefan ze Sjunu (zm. ok. 735), Poezja armeńska