Duchu Święty , proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych ,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej ,
o dar Umiejętności , abym w życiu kierował
się zasadami tejże wiary ,
o dar Rady , abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował ,
o dar Męstwa , aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie
oderwać ,
o dar Pobożności , abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością ,
o dar Bojaźni Bożej , aby żadna bojaźń ani
względy ludzkie nie mogły mnie od Ciebie
oderwać .

*

Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec – i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła, związani z najgłębszym nurtem jego dziejów, i będziecie wówczas trwać w wieczerniku dziejów narodu. (3 VI 1997)