Racz teraz, Duchu Najświętszy,
Coś z Ojcem jednym jest Bogiem
I z Synem – do serc wnętrzy
Zestąpić tchnieniem swym błogim.

Zmysł, usta, duszy moc cała
Niech sławi Twoich łask krocie,
Płomieniem miłości niech pała,
Pociąga bliźnich ku cnocie.

O, spraw to, Ojcze łaskawy,
I w mocy równy Mu Chryste,
Wraz z Duchem pociech, co sławy
Obiera hołdy wieczyste.
Amen.