W miłości jest tylko jedna wola: Tego, kogo kochasz. Miłość jednoczy, przystosowuje pragnienia, upodabnia zwyczaje, opinie, nawet czyny i zachowanie, w końcu całe życie.

Giovanni Albanese

Dziewictwo jest duchową i cielesną nienaruszalnością. Mówi o wiernym zachowaniu dzieła Stwórcy, które nie ulega zniszczeniu, deformacjom czy zmianie. Jest to świadome i dobrowolne, wyłączne oddanie się Bogu ciałem i duszą, dar pełny z siebie, który Jezus proponuje, ale którego nie wymaga od wszystkich. „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane” (Mt19,11).

(…) Orszak tych, którzy wybrali samotność na wzór Maryi czy Józefa, oddając swe życie w pełnym jego wymiarze Bogu, jest liczny. Maryja stała się Królową wszystkich, którzy zgodnie ze swoim powołaniem wybrali piękne choć trudne drogi dziewictwa.

SONET III

DO NAJŚWIĘTSZEJ PANNY

Panno bezrówna stanu człowieczego
Wtóra ozdobo, nie psowała w której
Pokora serca, ni godność pokory,
Przedziwna Matko Stworzyciela swego!

Ty głowę starwszy smoka okrutnego
Którego jadem świat był wszystek chory,
Wziętaś jest w niebo na wysokie Chory,
Chwalebna, szczęścia używasz szczyrego.

Tyś jest dusz naszych jak księżyc prawdziwy,
W którym wiecznego baczymy promienie
Miłosierdzia, gdy na nas grzech straszliwy
Przywodzi smutnej nocy ciężkie cienie.

Ale Ty zarzą już nam nastań raną,
Pokaż Twego słońca światłość żądaną.

Mikołaj Sęp Szarzyński (ok. 1550-1581)