1 czerwca

Niech wszystko uniża się przed Tobą, o wielkości mego Boga, niepojęcie uniżona w hostii! Niech wszystkie serca kochają Ciebie, niech wszystkie duchy Cię uwielbiają i każda wola będzie Tobie poddana! – św. Małgorzata Maria Alacoque, Sercem pisane.

O czym mówi serce?

Mówiąc o Sercu Jezusa mamy na myśli Jezusa Chrystusa – Boga i Człowieka. Jego Serce, wzywane w Litanii jest odzwierciedleniem Jego pochodzenia, życia i działalności. Wszystko, co mówimy o Sercu Pana Jezusa, mówimy o Nim całym. Dlatego przyjrzyjmy się poszczególnym wezwaniom tej Litanii. Spróbujmy odnaleźć jej biblijne podstawy oraz przesłanie na dzisiaj.

 

Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami
Jezus jest Synem Boga, Słowem, które stało się Ciałem (J 1, 14). Co więcej, jest umiłowanym Synem Boga, w którym Ojciec ma upodobanie (Mt 3, 17). Prawda o Bożym Synostwie Jezusa wskazuje na wielką miłość Ojca do człowieka. Oto posyła na świat Jezusa, by ten ratował grzesznego człowieka. Ojciec poświęca Syna dla mojego dobra, dla mojego wiecznego zbawienia. Dziękujmy Bogu Ojcu za dar Jezusa Chrystusa, w którym objawiła się miłość.


Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Jezus Chrystus , Syn Boga, jest jednocześnie Synem Maryi – Niewiasty z Nazaretu. To do Niej Pan Bóg posyła Archanioła Gabriela, by oznajmił Jej nowinę, iż ma zostać Matką Bożego Syna. Po „Fiat” Maryi, Duch Święty osłonił Ją i poczęła Jezusa (Łk 1, 26 – 38). Od tego momentu rozpoczyna się historia życia Boga – Człowieka, do której zaproszona została także Maryja. Cud Wcielenia wskazuje nam ogrom Bożej miłości. Jezus staje się człowiekiem, uniża się, by wywyższyć każdego z nas. Dziękujmy Mu za Jego uniżenie i nasze wywyższenie.


Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, 
Jezus Chrystus jest Słowem, które stało się ciałem. On jest odwiecznym Słowem Ojca (J 1, 1 – 14). A skro tak jest to zjednoczenie Jezusa ze Słowem Boga jest pełne w swej istocie. Słowo Boga i Jezus to jedno. Bóg Ojciec w sposób najpełniejszy przemówił do nas przez swojego Syna. To w Nim i przez Niego powiedział nam wszystko. Dziękujmy Bogu za jego Słowo.

 s. M. Damiana Szmidt