U początków Eucharystii istniało dziewicze i macierzyńskie życie Maryi, przepełnione doświadczeniem Boga, Jej wędrówka w wierze i w miłości, która przez działanie Ducha Świętego, czyni ze swego ciała świątynię, a z serca ołtarz: ponieważ poczęła nie zgodnie z naturą, ale z wiary, ze świadomego i dobrowolnego aktu – aktu posłuszeństwa.
Ciało, które spożywamy, i Krew, którą pijemy, są nieocenionymi darami zmartwychwstałego Pana dla nas podróżujących, niosą one ze sobą, jak wonny Chleb, smak i zapach Najświętszej Matki.
Vere passum, immolatum in Cruce pro homine.
To Ciało rzeczywiście cierpiało i zostało złożone w ofierze na Krzyżu dla człowieka.

Św. Jan Paweł II