Boski Wędrowcze,
Ty znasz nasze drogi i nasze serce,
nie pozwól nam być więźniami ciemności.
Wspieraj nas, gdy jesteśmy zmęczeni,
odpuść nam grzechy
i kieruj nasze kroki na drogę dobra.

Błogosław dzieci, młodzież, ludzi starszych,
rodziny, a szczególnie chorych.
Błogosław kapłanów i osoby konsekrowane.
Błogosław całą ludzkość.

W Eucharystii stałeś się
„lekarstwem nieśmiertelności”:
Daj nam radość życia w pełni,
która nam pomoże wędrować na tej ziemi.
Jako pewni i radośni pielgrzymi,
podążać będziemy ku życiu wiecznemu.
Pozostań z nami, Panie!
Pozostań z nami! Amen.

Św. Jan Paweł II