Mesjasz, Syn Boga, Zbawiciel. To Ten, który dla człowieka stał się Człowiekiem i dla człowieka oddał swoje życie. Jezus nadaje sens ludzkiemu życiu osoby wierzącej. Jest On założycielem Kościoła i jego Głową. Dla osób powołanych jest Oblubieńcem, jedyną Miłością. Jezus jest Słowem, które dał nam Ojciec. Słowem, która zbawia i kształtuje nasze życie. Jezus jest Ewangelią, Dobrą Nowiną dla każdego człowieka, który zechce Go przyjąć. W Jego imieniu wszyscy jesteśmy zbawieni.

s. M. Damiana Szmidt