Matko Boża, Królowo Rodzin, Pani i Orędowniczko nasza. Z wiarą i nadzieją w sercu odpowiedziałaś na słowa, które zwiastował Tobie Archanioł Gabriel i otworzyłaś się na działanie Ducha Świętego. Daj nam zrozumieć i otwartym sercem przyjąć naukę Twego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Najświętsza Oblubienico, nieustannie wskazujesz, abyśmy czynili wszystko, cokolwiek nam powie Jezus Zbawiciel świata. On, umierając na krzyżu, dał nam Ciebie za Matkę. Dlatego, za Twoją przyczyną, z pokorą i ufnością polecamy nas samych i nasze rodziny. Bądź naszą troskliwą opiekunką i orędowniczką. Niech Jezus miłosierny udziela nam wszystkich łask w codziennych potrzebach, prowadzi drogą prawdy i pokoju. Niech nas i naszych bliskich obdarza zdrowiem duszy i ciała, błogosławi wszelkim dobrym postanowieniom, broni od nieszczęścia i pomaga cierpliwie znosić przeciwności życia. Uproś u Syna Twego, aby w naszych rodzinach zapanowała miłość i pojednanie. Dopomóż nam, abyśmy idąc przez życie, całą ufność pokładali w Jezusie Chrystusie naszym Zbawicielu. Wybłagaj u Syna Swego, byśmy po ziemskim pielgrzymowaniu razem z Chrystusem powstali do nowego życia i uczestniczyli w chwale zbawionych. Amen.