Osoba świecka, tercjarz, męczennik († 1535)Wspomnienie 22 czerwca

Tomasz More (ur. 1478), wywodził się z szanowanej rodziny londyńskich mieszczan. Studiował prawo w Oxfordzie i Londynie. Kilka lat spędził wśród kartuzów. Wybrał jednak inne powołanie. W 1505 r. poślubił Joannę Colt, z którą miał czworo dzieci. Gdy Joanna zmarła w 1511 r., ożenił się powtórnie, biorąc za żonę Alicję Middleton, wdowę z córką. Bardzo dbał o rodzinę, o wychowanie dzieci, często mówił, że nie ma dla niego ważniejszej rzeczy niż codzienna rozmowa z dziećmi i narady z żoną. Rozwijała się jego kariera: zasiadał w parlamencie, dostrzegł go król Henryk VIII, powierzając mu misje krajowe i zagraniczne, i coraz wyższe stanowiska. Został m.in. pierwszym świeckim kanclerzem królestwa, starając się dbać o interesy kraju i króla w zgodzie z wyznawanymi wartościami. W 1532 r., kiedy Henryk VIII zdecydował się zerwać z Rzymem i ogłosić się głową Kościoła w Anglii – podał się do dymisji. Nie wziął też udziału w ślubie ani koronacji kochanki króla, Anny Boleyn. Wycofał się z życia publicznego, przystając na ubóstwo. Kiedy odmówił złożenia przysięgi, która oznaczałaby zdradę jego przekonań i Kościoła, został skazany i ścięty. W ostatnich słowach powiedział: „Umieram jako dobry sługa króla, ale przede wszystkim sługa Boga”. W Roku Jubileuszowym 2000 św. Jan Paweł II ogłosił go patronem rządzących i polityków.

Boże, przez wstawiennictwo św. Tomasza, przymnóż odwagi i roztropności wszystkim, którzy z powodu swej wiary w Ciebie stykają się z niechęcią otoczenia.

Modlitwa o dary pogody ducha,

radości i humoru

Zechciej mi, Panie Boże, dać zdrowy żołądek,
a także coś do jedzenia.
Zechciej mi dać zdrowie ciała
i umiejętność zachowania go.

Zechciej mi dać, Panie Boże,
świętą duszę,
która ma stale na oku to,
co jest dobre i czyste.

Spraw, abym w obliczu grzechu
nie wpadał w strach,
ale umiał znaleźć sposób
przywracania wszystkim rzeczom
należnego im porządku.
Zechciej, o Panie Boże,
dać mi duszę, której
obca jest nuda i która
nie zna szemrania,
wzdychań i utyskiwań.
Nie pozwól,
żebym Cię kłopotał zbyt wiele
wokół tego panoszącego się czegoś,
co się nazywa m o j e „j a”.

Obdarz mnie, Panie, zmysłem humoru.
Daj mi łaskę rozumienia się na żartach,
ażebym zaznał w życiu trochę radości
i innych mógł nią obdarzać. Amen.

Św. Tomasz More