Panie Jezu Chryste!
Ty przez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie,
wylałeś na cały świat miłość swego Ojca
jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.
Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia
i złącz je dzisiaj ze swoją Ofiarą Krzyża,
obecną w Eucharystii dla zbawienia świata.
W jedności z całym Kościołem i jego Matką Maryją,
przez Jej pośrednictwo proszę Cię w intencji,
którą Ojciec święty polecił naszym modlitwom…
Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego
do wiernego wypełniania w dniu dzisiejszym
wszystkich dobrych czynów,
przygotowanych dla mnie przez Ojca (por. Ef 2, 10).
Przemień mnie i uczyń apostołem Twojego Serca,
bym świadczył w Duchu i Prawdzie,
że Bóg jest Miłością. Amen.