Mszę świętą zwykło się określać mianem Eucharystii (tzn. dziękczynienia, wdzięczności). Dowodzi to, że dziękczynienie jest zasadniczą postawą chrześcijanina. Eucharystia powinna sprawiać, że każdego dnia obfitujesz we wdzięczność (por. 2 Kor 4, 15). Ponieważ wszystko, czym jesteś i co posiadasz, jest darem Bożym, sprawiedliwe i zbawienne jest dziękować Mu i wielbić Go „zawsze i wszędzie”. Z doświadczenia wiesz, że dziękczynienie poszerza twoje serce. Jeśli czujesz się nieszczęśliwy, to najczęściej dlatego, że skupiasz się na sobie samym. Jednak za każdym razem, kiedy świadomie włączasz się w eucharystyczną modlitwę dziękczynienia, doświadczasz tego, o czym śpiewamy w Psalmie 92: -„Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy” (Ps 92[91], 2). Bóg nigdy nie jest bliżej ciebie niż wówczas, gdy Go uwielbiasz i gdy Mu dziękujesz.

o. Wilfrid Stinissen OCD, „Ukryci w miłości”, WKB 2016, ss. 107-108