1. Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją plecami do Niego.

 

2. Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, aż… człowiek!

 

3. Choćbyś przegrał całkowicie zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym co w tobie jest z Boga.

 

4. Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane.

 

5. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.

 

6. Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.

 

7. Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.

 

8. Ludzie mówią – “czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – “czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.

 

9. Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.

 

10. Od siebie trzeba wymagać najwięcej.