Św. Jan Paweł II nauczał:

Zazwyczaj wszyscy oczekują, aby pozwolono im w pełni pokazać swoją wartość i swoje osobiste zdolności. Wszystkim zależy na szacunku i poważaniu ze strony innych…

Tak postępowali nawet Apostołowie, którzy ubiegali się o pierwsze miejsce w królestwie…, spierali się, który z nich jest większy, także Jezus udzielał im pouczeń na temat pokory i służby bliźnim.

Tymczasem Maryja postępuje inaczej – nigdy nie dąży do zaszczytów ani korzyści płynących z uprzywilejowanej pozycji. Zawsze stara się wypełniać wolę Bożą, prowadząc życie zgodne z zamysłem Ojca.

Pokorna postawa Maryi wynika z Jej związania się z Bogiem, a nie ze światem. Maryja nie oczekuje żadnych pochwał, korzyści i zaszczytów. Jej jedynym motywem jest miłość do Boga, która, nie szuka poklasku… nie szuka swego (por. 1 Kor 13, 4-5).