Przed Tobą kornie zginamy kolana,
Tobie cześć, pokłon i miłości chwała,
Tyś Matka nasza, od Boga nam dana,
Tyś Matką naszą pod krzyżem została.
W Tobie nadzieja, która nas nie zdradzi,
Matka do Nieba dzieci doprowadzi.

Karol Antoniewicz