Spójrz, o Maryjo, na ludzkość całą,
na ten świat współczesny, którym plan Boży
każe nam żyć i działać.
Twój głos i przykład niech go zachęci,
żeby zwrócił wzrok ku Życiu, które jest światłem ludzi,
i ku Tobie, która jesteś latarnią zwiastującą Chrystusa,
jedyne i najwyższe światło świata.
Uproś dla nas radość płynącą z istnienia
jako daru Bożego, pragnienie i zdolność rozmowy w modlitwie
ze swym Stwórcą, którego tajemniczy i błogosławiony obraz
w całym stworzeniu się odbija.
Uproś dla świata zdolność oceny każdej rzeczy
jako daru od Boga, a stąd zdolność pracowania z dobrocią
i używania darów Bożych z mądrością i przewidywaniem.
Uproś dla świata pokój,
spraw, żeby braćmi byli sobie ludzie –
tak jeszcze rozdzieleni,
poprowadź ich ku wspólnocie bardziej uporządkowanej
i bardziej zgodnej.
Cierpiącym, a tylu ich jest, i coraz to nowych,
wśród dzisiejszej niedoli świata – uproś pociechę,
a zmarłym wieczne odpocznienie u Boga. Amen.

Św. Paweł VI (zm. 1978)