Modlitwa to przestawanie z Tym,
o którym wiemy, że nas kocha.
Dusza, która trwa w modlitwie mimo swych słabości
i upadków – dojdzie do zbawienia.

Modlitwa jest lekarstwem na nasze słabości.
Im więcej dusza się uniża, tym więcej Bóg ją podnosi.
Prawdziwa pokora nie zna zniechęcenia.
Silenie się na rzeczy nadzwyczajne jest pychą.