Św. Michał

Nieustannie mamy wpatrywać się w Boga, który  jest z nami. To, na co patrzymy rośnie w naszym sercu, rozszerza się. Pamiętajmy, że Bóg jest z nami cały czas i nigdy nas nie opuszcza, nigdy nas nie porzuca. «Pan jest z tobą – dzielny wojowniku!» (Sdz 6, 12). Powinniśmy tak jak Gedeon, mimo znikomych środków stanąć do walki, opierając się na mocy Bożej. Idź z tą mocą i pokonaj zło. Skorzystaj z tej mocy, którą daje ci Bóg, która jest w tobie, a odniesiesz zwycięstwo nad złem. Jedynie miłość jest gwarancją, że cokolwiek uczynię z miłością, uczynię Mocą Bożą. Miłością zwyciężysz wroga. Skorzystaj z tej mocy, a odniesiesz zwycięstwo. Moc Ducha świętego to miłość. Zło nie ma władzy tam, gdzie jest miłość, nie ma tam dostępu. Miłość Boża jest wlana w nasze serca, a Msza Święta jest darem, który ma zwrócić serce Ojca do Syna, a serce Syna do Ojca, bo wtedy nie spadnie na ziemię przekleństwo. Powinniśmy zawsze pamiętać, że nie można pokonać zła złem. Zło można pokonać tylko miłością. Jeśli masz podjąć ważną decyzję, uczyń to stając w światłości. Nie podejmuj decyzji w ciemności. Wiedząc o tym, że emocje i uczucia mogą zanurzyć w ciemności twą duszę, poczekaj, aby emocje opadły i dopiero wtedy podejmij decyzję. Jeśli w naszym życiu nie pojawi się rana, która wiąże nas z krzyżem, wtedy z tego krzyża zejdziemy. Jeśli damy się do tego naszego krzyża przybić, wtedy może zaistnieć miłość. Inaczej w obliczu próby możemy z krzyża zejść. Wrogiem miłości jest szatan. Jak myśliwy, wszędzie zastawia on swoje pułapki zaopatrzone w odpowiednią przynętę. Raz złapana ofiara jest nieustannie atakowana. Te przynęty dobrze znamy, to m. in. złość, gniew, zniecierpliwienie, uraza. Bardzo często dajemy złapać się właśnie na urazę, a tam gdzie ona się pojawia, nie ma miłości. Uraza zatruwa duszę i niszczy ciało. Dopiero przebaczenie sprawia, że miłość jest możliwa. Powinniśmy o tym pamiętać i nieustannie przebaczać i nie siedem, ale nawet 77 razy. W sytuacji gdy wyczujemy zagrożenie, rozpoznamy zasadzkę złego ducha, powinniśmy korzystać z modlitwy egzorcyzmu prostego, choćby w krótkiej formie: w imię Jezusa Chrystusa idź precz duchu urazy, smutku, złości, gniewu itp. W modlitwie prośby bardzo ważne jest to, co jest jej motywem. W modlitwie najważniejsze jest to, dlaczego o coś prosimy. Przykładowo, jeśli będziemy się modlić o odzyskanie utraconego wzroku, aby móc oglądać pornografię, wtedy modlitwa nie przyniesie oczekiwanych owoców. W modlitwie prośby nie powinniśmy ograniczać ilości spraw, o które prosimy. Pan Bóg chce abyśmy prosili o wiele. Starajmy się konkretyzować nasze prośby. Jeśli prosimy o uzdrowienie, to mówmy Bogu z czego konkretnie chcemy być uzdrowieni. Jeśli prosimy o pracę, to mówmy Bogu jaką pracę chcemy wykonywać.
Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu,  wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wincenty Podobiński, animator Rycerstwa św. Michała Archanioła w Krakowie