Nazwa osoby nadana przez innych. Imię określa osobę. W Piśmie Świętym znajdujemy fragmenty w których nadawanie imion bardzo wyraźnie związane jest z jakimś szczególnym wydarzeniem lub posłaniem osoby. I tak np. Mojżesz oznacza: “wyciągnięty z wody”. Imię nawiązuje do określonego wydarzenia z życia Mojżesza. Znajdujemy też fragmenty w których Bóg zmienia człowiekowi imię. Dzieje się tak, gdy np. zmienia imię Abrama na Abraham, by wskazać na jego powołanie – stanie się ojcem wielkiego narodu. W Nowym Testamencie klasycznym przykładem znaczenia imienia jest Szymon, któremu Jezus zmienia imię na Piotr – Kefas – skała. I na tej skale Jezus buduje Kościół (por. Mt 16, 17-18). Widzimy więc, ze imię ma znaczenie, określa powołanie osoby. W niektórych zgromadzeniach zakonnych podczas profesji dokonuje się zmiana imienia, aby zaznaczyć nowe zadanie osoby powołanej. Poprzez profesję staje się ona innym człowiekiem – wyłączonym ze świata i przeznaczonym dla Boga.

s.M. Damiana Szmidt