Kościół, płodna dziewica,
Rodzi w wodzie chrztu dzieci,
Które się poczęły z wiary i Ducha Świętego.
Nowo narodzonych namaszcza
Cennym olejem krzyżma,
Aby Duch Święty,
Który napełnił Dziewicę Maryję,
Zstąpił na nich ze swoimi darami.
Codziennie zastawia stół dla swoich dzieci
I karmi je chlebem z nieba,
Ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Którego Dziewica Maryja zrodziła na życie świata.

Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie