Owocem wielu konferencji i rozpraw stało się wyłonienie wyraźnych, fundamentalnych podstaw różańca i jego istotnych elementów oraz ich wzajemnych relacji.

Stąd w jaśniejszym świetle ukazała się ewangeliczna natura różańca. Z Ewangelii bowiem pochodzą wypowiadane w nim tajemnice i główne formuły. Oprócz tego, przez wspomnienie radosnego pozdrowienia Anioła i religijnego przyzwolenia Maryi, czerpiemy z Ewangelii sposób, w jaki wierni mają pobożnie odmawiać różaniec. Wreszcie, przez odpowiednio powtarzane Pozdrowienie Anielskie wspomina się jedną z głównych tajemnic Ewangelii – Wcielenie Słowa, rozważanie tej szczególnej i ważnej chwili, w której Anioł przyniósł Maryi wiadomość. Różaniec jest więc modlitwą ewangeliczną. To określenie w naszym czasie bardziej niż w czasie minionym nadają mu duszpasterze i uczeni.

MC 44