KLIKNIJ FOTORELACJA  Z UROCZYSTOŚCI

W obchodzony w uroczystość Zwiastowania Pańskiego Dzień Świętości Życia (25 marca), na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu odbyło się poświęcenie grobu dziecka utraconego. Mszy św. w kaplicy cmentarnej przewodniczył dziekan dekanatu wągrowieckiego ks. kan. Tomasz Kruszelnicki, a koncelebransami byli ks. kan. Witold Chmielewski, wicedziekan wągrowiecki oraz o. Józef Stępień, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, który wygłosił okolicznościowe słowo Boże. W Mszy św. uczestniczyli rodzice, którzy utracili swoje dzieci oraz wierni z parafii wągrowieckich. Grób dziecka utraconego poświęcił po Mszy św. ks. kan. Witold Chmielewski.