Świętu Zesłania Ducha Świętego w paulińskiej parafii Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu towarzyszył jubileusz 25.lecia kapłaństwa o. Piotra Urbanka – wikariusza. Uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył Jubilat, zgromadziła wielką rzeszę parafian i gości. Współkoncelebransami byli o. Dariusz Nowicki oraz przybyły z Jasnej Góry egzorcysta o. Marcin Ciechanowski OSPPE, który w okolicznościowej homilii, wskazał na wielką rolę Ducha Świętego w życiu kapłańskim i zakonnym, rolę kształtującą postawę apostolską wynikającą z przesłania, które zmartwychwstały Jezus wypowiedział do swych uczniów : „Pokój wam ! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. O. Marcin bardzo przekonująco uczulał nas na sens tego przesłania, na potrzebę otwartości na łaski, które z tego wynikają. Bo, aby czuć się zdolnym na przekaz wszystkiego, co Jezus swym uczniom głosił, trzeba z otwartym sercem umieć, a przede wszystkim pragnąć samemu przyjąć te nauki do swej świadomości, by potem z oczekiwanym efektem przekazać je nam wiernym. Taka jest bowiem rola kapłana, która wynika właśnie z tego przesłania, taka jest rola ojców paulinów, którzy posługują w wągrowieckiej parafii. Jednak te wszystkie korzyści, które niesie to Jezusowe przesłanie trafią do nas tylko wówczas, kiedy potrafimy szczerze, w sakramencie pojednania oczyścić swe sumienie z ciężaru grzechu. Tylko wtedy możemy liczyć na dar życia wiecznego. O. Marcin Ciechanowski życzył Jubilatowi, by jego kapłańska droga, która z Jasnej Góry wiodła  m. in. przez Belgię, a obecnie Wągrowiec, zaprowadziła go do oczekiwanego celu, który tenże postawił sobie na początku swej drogi kapłańskiej. W podobnym duchu wypowiadali się i życzenia składali przedstawiciele liturgicznej służby ołtarza, wspólnot parafialnych, stowarzyszeń. Im wszystkim o. Piotr Urbanek przekazał swoje podziękowanie i wdzięczność, wyrażając to w udzielonym na zakończenie Mszy św. Bożym Błogosławieństwie.

Janusz Marczewski