skanowanie0005 (2)

/Opracowanie na podstawie sprawozdania p. Tomasza Jelonek Kraków/.

W tych dniach mija 45.lat, kiedy w Wągrowcu obradował Kongres Biblistów Polskich. Jak możemy wyczytać ze sprawozdania Tomasza Jelonka – miejscem spotkania było dawne opactwo cysterskie, a w czasie Kongresu – Dom dla Księży Zasłużonych Archidiecezji Gnieźnieńskiej im. Ks. Jakuba Wujka. W kościele Wniebowzięcia NMP rozpoczął się Kongres w sobotę 26 maja mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Po mszy św. w szerokim pocysterskim krużganku, zamienionym na salę obrad, do zgromadzonych biblistów przemówił Ks. Prymas i Ks. Kardynał Karol Wojtyła. W pierwszym dniu Kongresu odbyły się dwa posiedzenia, a na nich wygłoszono referaty ks. Janusza Frankowskiego: „Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia” , ks. prof. dr Stanisława Łacha: „Psalmy mesjańskie w egzegezie Szkoły Skandynawskiej”, ks. prof. dr Czesława Jakubiec: „Objawienie Boże w Księdze Hioba” i ks. prof. dr Jana Stępień: „Apostolstwo w ujęciu biblijnym”. Sobotni wieczór poświęcony został ks. Aleksemu Klawkowi. Zrealizowana została inicjatywa ks. prof. dr Władysława Smereki, aby ks. Klawkowi, w jego rodzinnym i umiłowanym Rogoźnie poświęcić odpowiednie epitafium. Drugi dzień Kongresu poświęcony został uroczystościom związanym z postacią ks. Jakuba Wujka, który urodził się w Wągrowcu w 1541 r., tu rozpoczął edukację w szkole klasztornej cysterskiej, tu w latach młodzieńczych uczestniczył w budowie do dziś stojącego kościoła farnego pw. Św. Jakuba Apostoła, i stąd wyruszył w świat, by służyć Bogu i Ojczyźnie w zakonie jezuickim. W 1933 r. postawiono w Wągrowcu pomnik ks. Jakuba Wujka. Było to brązowe popiersie wykonane przez artystę Haupa. W czasie okupacji niemieckiej popiersie zostało zniszczone. W 40.rocznicę postawienia tamtego pomnika, staraniem ks. prałata Edmunda Mikołaczaka, pomnik został odbudowany przez wierny lud wągrowiecki. Wyrzeźbił go w piaskowcu, artysta rzeźbiarz Antoni Szulc. Z tej okazji, w ramach Kongresu Biblistów Polskich nastąpiło poświęcenie pomnika przez Ks. Kardynała Prymasa. Po uroczystym poświeceniu odprawiono przed kościołem farnym mszę św. koncelebrowaną. Uczestniczyli w niej bibliści pod przewodnictwem Ks. Abpa Antoniego Baraniaka. Trzeci i ostatni dzień Kongresu rozpoczął się mszą św. koncelebrowaną. Można stwierdzić, że postać ks. Jakuba Wujka zaciążyła podwójnie na tym spotkaniu biblistów. Z jednej strony uczestniczyli oni w uroczystościach poświęconych ks. Wujkowi, z drugiej strony połowa wygłoszonych referatów dotyczyła przekładów Pisma św. i w ten sposób nawiązywała do niezapomnianego dzieła, którego dokonał ks. Wujek. Trzeba zaznaczyć, że bibliści polscy uczcili także pamięć ks. Jakuba Wujka wygłaszając konferencje o nim w sobotę wieczorem i na wszystkich mszach św. niedzielnych w kościołach Wągrowca. Postać wielkiego syna naszego miasta ożyła więc nie tylko na obradach specjalistów, ale przybliżona została wszystkim, którzy przebywając w Wągrowcu, w niedzielę 27 maja uczestniczyli w mszach św. i przez to wyrazili łączność wiary z tym, który wsławił swoje miasto w całej Polsce. Zakończenie Kongresu odbyło się w Gnieźnie. Po zwiedzeniu Katedry i archiwum, Ks. Prymas spotkał się z biblistami i przewodniczył dziękczynnemu Te Deum. Głównym organizatorem Kongresu był ks. prof. dr Felicjan Kłoniecki, a wszystkich uczestników gościł gospodarz Domu ks. Jakuba Wujka – ks. prałat Zenon Willa.

Janusz Marczewski