Sanktuarium Jasnogórskie otrzymało niezwykły dar od papieża Franciszka. To przywilej odpustu zupełnego „in perpetuo”, czyli mającego „wieczystą moc” dla wszystkich wiernych nawiedzających to święte miejsce, „dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz”. Jest to odpowiedź Stolicy Apostolskiej na przesłaną 31 stycznia 2020 r. prośbę generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego.

Uzyskiwanie różnych odpustów w sanktuariach to przywilej wielu miejsc na świecie, jednak otrzymanie go na zawsze, czyli bez konieczności ponawiania w różnych okolicznościach, np. z racji jubileuszy, to już wyróżnienie szczególne.

Jak podkreśla o. Arnold Chrapkowski, powodem prośby do Penitencjarii Apostolskiej „była troska o ducha każdego pielgrzyma, który przybywa do Matki Bożej, aby mógł korzystać z wielkiego bogactwa Kościoła, jakim jest łaska odpustu”.

W sposób formalny dokument został podpisany w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 lutego 2020 r., w święto Katedry św. Piotra. Stosowną bullę z darem odpustu przekazał podczas Apelu Jasnogórskiego w środę, 26 lutego na ręce generała Zakonu Paulinów, ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej, konfrater Zakonu Paulinów.

Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, czyli będąc w stanie łaski uświęcającej, po przyjęciu komunii św. i modlitwie za papieża. Do warunków odpustu jasnogórskiego należy dołączyć: nawiedzenie Jasnej Góry w formie pielgrzymki, modlitwę o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, wypraszanie nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz prośbę o obronę instytucji rodziny.

„Odpust ten wierni mogą otrzymać za siebie lub za zmarłych – podkreślał w odczytanym słowie ks. prał. Nykiel – W uroczystość odpustową, w każde liturgiczne uroczystości Najświętszej Maryi Panny, raz w roku, w dniu dobrowolnie wybranym, przez jakiegokolwiek wiernego, ilekroć z pobożności, licznie tutaj będą pielgrzymować”.

Z daru odpustu skorzystać mogą także osoby, które fizycznie nie mogą przybyć na Jasną Górę: „Pozostające w domach osoby, które mają ku temu uzasadnione przeszkody, jak podeszły wiek, choroba, lub inne poważne przyczyny, dla których nie mogą opuszczać domu, by nawiedzić sanktuarium, będą mogły uzyskać odpust zupełny, jeśli powziąwszy postanowienie nieprzywiązania do jakiegokolwiek grzechu i mając postanowienie, aby wypełnić jak najszybciej trzy wyżej wspomniane warunki, przed jakimkolwiek obrazem Dziewicy Maryi Jasnogórskiej, połączą się duchowo z pielgrzymami modlącymi się na Jasnej Górze i ofiarują ufnie miłosiernemu Bogu, przez Maryją swoje modlitwy i cierpienia”.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zwracał się również do paulinów: „Aby dostęp do uzyskania Bożego przebaczenia, na mocy władzy kluczy Kościoła, stał się łatwiejszy dzięki miłości duszpasterskiej, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby czcigodni ojcowie, którym została powierzona troska duszpasterska o jasnogórskie sanktuarium, poświęcali się wielkodusznie sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania, i często udzielali chorym komunii świętej”.

„Niniejszy dokument jest ważny ‘in perpetuo‘, czyli ma wieczystą moc, bez potrzeby wysyłania jakiegokolwiek pisma apostolskiego w postaci breve, pomimo jakichkolwiek przeciwności” – podkreślał ks. prał. Krzysztof Nykiel.

„Wdzięczni dzisiaj Ojcu Świętemu i Penitencjarii Apostolskiej za dar odpustu ‘na zawsze’, na tym miejscu, odkrywajmy wciąż na nowo i potwierdzajmy sobą, że to miejsce jest Konfesjonałem Narodu i Ołtarzem Ojczyzny” – mówił, błogosławiąc pielgrzymów, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

W uroczystym Apelu Jasnogórskim uczestniczyli: o. generał Arnold Chrapkowski, definitorzy generalni: o. Kazimierz Maniecki i o. Mariusz Tabulski; przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra, kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak.

Na podstawie relacji o. Stanisława Tomonia – Biuro Prasowe Jasnej Góry 27.02.2020 r.