AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

USTANOWIENIE MARYI KRÓLOWĄ POLSKI

Lwowskie śluby Jana II Kazimierza króla Polski
1 kwietnia 1656r

Tablica pamiątkowa z tekstem ślubów w sali rycerskiej katedry na Jasnej Górze.