To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!”

jp22

“Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym.”

Jan Paweł II w 1979 roku w Krakowie