Jubileusz 20-lecia kapłaństwa przeżywają dziś na Jasnej Górze ojcowie paulini. Jubilatami są: wikariusz generalny Zakonu Paulinów o. Michał Lukoszek, o. Dariusz Nowicki, o. Bazyli Cendrowicz, o. Beniamin Bąkowski oraz o. Jakub Zarzycki.

Święcenia kapłańskie 10 czerwca 2000 r., w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, na Jasnej Górze przyjęło dziewięciu diakonów. Dziś nie wszyscy mogli być obecni na Mszy św. jubileuszowej u Matki Bożej Jasnogórskiej z powodu obostrzeń wprowadzonych w związku z koronawirusem.

Eucharystii o godz. 7.30 przewodniczył o. Bazyli Cendrowicz , który rozpoczynając modlitwę powiedział: „Wpatrując się w Matkę, Matkę naszego Pana, ale jednocześnie Pokorną Służebnicę Pańską, uczymy się, jak wprowadzać świętość w codzienność. 20 lat temu dla mnie i moich współbraci ten dzień był szczególnym zaproszeniem, dzięki dobroci Pana, do Jego kapłaństwa. Dziś, kiedy stajemy w tej Kaplicy, chcemy dziękować za te 20 lat, chcemy też zrobić pewnego rodzaju rachunek sumienia – jeżeli coś nie było jak trzeba, i zanurzyć się w miłosierdziu Pana”.

Na podstawie relacji o. Stanisława Tomonia – Biuro Prasowe Jasnej Góry – 10.06.2020 r.