Bł. Piotr Jerzy

Bł. Piotr Jerzy Frassati

[1901-1925]

Zostało po nim wspaniałe wyznanie;

Każdego dnia zaczynam coraz lepiej pojmować, jaką łaską jest być katolikiem. Życie bez wiary, bez dziedzictwa, którego należy bronić, bez walki o Prawdę, to nie życie, lecz wegetacja… Także wtedy, kiedy doznamy zawodu, musimy pamiętać, ze jesteśmy jedynymi, którzy posiedli prawdę.

Modlitwa [za wstawiennictwem Pier Giorgio Frassatiego]

Boże, nasz Ojcze,
daj nam odwagę wzbić się wyżej,
odejść do pokus przeciętności i banału.
Spraw byśmy, jak Piotr Jerzy
umieli otworzyć się na rzeczy wielkie
i przyjąć z radością, Panie,
Twoje zaproszenie do świętości;
nie pozwól, byśmy przez fałszywą skromność
uważali, że nie jesteśmy do niej powołani,
lub że jest ona ponad nasze siły.
Przez wstawiennictwo Piotra Jerzego
obdarz nas łaską podążania z ufnością
drogą „ku górze”.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.