Akt osobistego poświęcenia sie

HYMN (kompleta w I tygodniu psałterza)

  Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.

  Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

  Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

  O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny,
dla Twoich naśladowców jarzmo,
które nakładasz jest słodkie,
a ciężar lekki,
przyjmij nasze dążenia i prace
w tym dniu spełnione
i odnów przez odpoczynek nasze siły
abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. Amen.

Wielbię Ciebie, mój Boże, i kocham z całego serca.
Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył i zachował tego dnia.
Przebacz mi moje winy i przyjmij dobro, które
z Twoją pomocą uczyniłem.
Strzeż mnie w czasie spoczynku
i zachowaj od zła wszelkiego.
Niech łaska Twoja będzie zawsze ze mną
i ze wszystkimi, których mi powierzyłeś. Amen.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da
Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.