Trójca El Greco

Prosimy Cię, Panie, bądź naszym obrońcą i naszą tarczą.
Wybaw tych, którzy są w udręce,
Zmiłuj się nad pokornymi,
Podnieś tych, którzy upadli,
Tym, którzy są w potrzebie, okaż Twe oblicze.
Chorych ulecz,
Zbłąkanych spośród Twego ludu przywiedź do domu.
Nakarm głodnych,
Wykup więźniów,
Pomóż wstać słabym,
Dodaj odwagi małodusznym.
Niechaj poznają wszystkie ludy,
Że Ty jesteś Bogiem Jedynym,
Że Jezus Chrystus jest Synem Twoim,
A my ludem Twoim
I owcami Twojej owczarni. Amen.