Różaniec

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Istnieje nie tylko śmierć fizyczna, lecz także śmierć duchowa. Zaczynamy umierać wtedy, gdy przestajemy kochać albo gdy nie doświadczamy miłości od bliskich. Życie bez miłości jest agonią, umieraniem na raty. Istnieje też umieranie błogosławione, gdy umiera w nas grzech, egoizm, uzależnienie. Jezu, chcę, by we mnie umarło wszystko, co oddala mnie od Ciebie, od Twojej miłości i prawdy, bo wtedy znowu zacznę żyć.

ks. Marek Dziewiecki

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…