Maryja

Święta Maryjo przybądź z pomocą pokornym i skruszonym,
wspomóż słabym, pociesz płaczących, módl się z ludem,
proś za duchowieństwem, wstawiaj się za niewiastami
pobożnymi: niech doświadczą pomocy wszyscy, którzy
Cię ze czcią wspominają.
Królowo Apostołów, módl się za nami!
O Maryjo spraw, bym żył w Bogu, z Bogiem i dla Boga!
Panie ofiarujemy Ci zasługi Maryi, Twojej Matki,
u stóp krzyża, aby uśmierzyć Twoją Boską Sprawiedliwość.