Radosna

NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana (Łk 1, 45).

*

Z encykliki św. Jana Pawła II:

Uwierzyć – to znaczy „powierzyć siebie” samej istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, „jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi”.

(Redemptoris Mater, 14)

*

Człowiek wierzący, zjednoczony z Chrystusem przez wiarę i miłość, zawsze niesie w sobie Chrystusa, dokądkolwiek idzie, gdziekolwiek jest, cokolwiek robi. Tym bardziej, kiedy służy bliźniemu. Wówczas każde słowo, gest, nawet spojrzenie, może sprawić, że w drugim człowieku nastąpi jakieś poruszenie, że zostanie dotknięty i pociągnięty przez Boga.

Maryjo, wyproś nam łaskę, byśmy potrafili nieść innym Chrystusa!