Serce Jezusa

Pozdrawiam Cię, Serce mojego Jezusa – zbawiaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Stwórcy – doskonal mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Zbawiciela – wyzwalaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Sędziego – przebaczaj mi.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Ojca – kieruj mną.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Mistrza – nauczaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Pasterza – ochraniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Dzieciątka Jezus – pociągaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa umierającego na krzyżu – zbaw mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Brata – pozostań ze mną.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające – działaj we mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce miłosierne – odpowiadaj za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo pokorne – odpocznij we mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo cierpliwe – podtrzymuj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo wierne – płać za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce pełne pokoju – uspokajaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa pociecho strapionych – pocieszaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające, gorejące ognisko miłości – pochłaniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce, wzorze doskonałości – oświecaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Boże, przyczyno naszej radości – umacniaj mnie.

Św. Małgorzata Maria Alacoque