Aniołowie

JEŻELI JEZUS NIE STWORZYŁ CIĘ ANIOŁEM

W NIEBIE, TO DLATEGO, ŻE CHCIAŁ, ABYŚ

BYŁ ANIOŁEM NA ZIEMI. TAK, JEZUS CHCE

MIEĆ TUTAJ NA ZIEMI SWÓJ DWÓR NIEBIESKI,

PODOBNIE JAK TAM, NA WYSOKOŚCIACH,

CHCE ANIOŁÓW MĘCZENNIKÓW, ANIOŁÓW

APOSTOŁÓW.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus