Bolesna

A gdy na piaskach skonał Kalwarii,
Król Nazareński, Jezus, Syn Marii,
To dwóch żołdaków, opodal grało
O szatę Jego, bez szwu i białą –
A szatę Jego utkały dłonie,
Tej, co Go w czystym nosiła łonie,
Tej Boleściwej utkały ręce,
Co Mu czesała włosy dziecięce,
I skroń na krzyża kładła podnóże,
Kiedy obroczon w krwawej purpurze……

..……………………………………………………..…

KAZIMIERA ZAWISTOWSKA

(1870-1902)