MB LICHEŃSKA

Wizerunek umieszczony w bazylice mniejszej w Licheniu Starym pod Koninem to jedna z polskich twarzy Maryi. Jego koronacji dokonał Prymas Polski Sł. Boży kard. Stefan Wyszyński. Ten niewielkich rozmiarów obraz (9,5 x 15,5 cm), w którym złoto sukienki kontrastuje z czerwienia tła, został namalowany na modrzewiowej desce – twardym drewnie, które zręcznie imituje płótno. Królowa Polski nazwana jest tu Bolesna, ponieważ została wyposażona w tzw. arma Christi – atrybuty męki Jej Syna, do których – oprócz tak oczywistych symboli, jak gwoździe czy krzyż – należą m. in. kostki do gry, piejący kogut czy policzkująca dłoń. Natomiast na piersiach Matki Bożej widoczny jest orzeł w koronie, który odsyła nas do treści objawień z 1813 r., kiedy to rannemu żołnierzowi Tomaszowi Kłossowskiemu właśnie z godłem Polski ukazała się Maryja.

Anna Krawczyk