Hildegarda

O wieczny Boże, zechciej teraz
Miłością tak zapłonąć,
Byśmy się stali członkami Ciała,
Które Twa miłość sprawiła,
Gdy Syna swego zrodziłeś
O brzasku pierwszej jutrzenki,
Przed wszelkim stworzeniem.
I wejrzyj na cierpienie, które nas gnębi,
I oddal je ze względu na Twego Syna,
I doprowadź nas do radości zbawienia.

Św. Hildegarda z Bingen