Duch Święty

Duchu Święty, Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi katolickiemu przeciw napaściom nieprzyjaciół. Utwierdzaj go i wspomagaj mocą z wysoka, odnów ducha sług Twoich, których namaściłeś swą miłością i łaską, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.