Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie…

Błogosławione otchłanne niebiosy
Obłoki wiatrem gnane jako stada
I kołysane wiatrem ciężkie kłosy…

By w pieśni stanąć, dość stanąć pod progiem,
Odetchnąć dosyć, by odetchnąć Bogiem!

Cyprian Norwid