św. Ambroży

Hymn ambrozjański

Przed snem

Nim jeszcze słońce zagaśnie,
Błagamy, Stwórco wszechrzeczy,
Abyś przez swoją łaskawość
Miał nas w obronie i pieczy.

Niech senne pierzchną marzenia,
Nocne obrazy ułudy;
Powściągnij wroga naszego,
by nie kalały ciał brudy.

Przełożył Leopold Staff

Hymn ambrozjański

Przed snem

Kryste, dniu naszej światłości,
Nocne odkrywasz ciemności,
Za światłość cie prawą znamy,
Gdy twej nauki słuchamy.

Prosimy cię, święty Panie,
Racz dać spokojne wyspanie,
Pewnie, gdy nas bronić będziesz,
Trudności wiele odwiedziesz.

Aby ciężki sen nie morzył,
a nieprzyjaciel nie zborzył,
Jeślić mu ciało przyzwoli,
Wiecznie nas sobie zniewoli.

Oczy kiedy się spać wezmą,
Myśli serdeczne niech nie śpią,
Za twojej ręki obroną
Słudzy wierni mocnie staną.

Nasz Panie, raczyż nas bronić,
A nieprzyjaciela stłumić.
Sprawując nas, twoje sługi,
Swą krwią starłeś nasze długi.

Raczyż nas mieć na pieczy swej,
Tu w tej ciężkości cielesnej,
Obrońcaś ty każdej dusze.
Racz być przy nas, Panie, zawsze.

Bogu Ojcu Wszechmocnemu
I Synowi jego miłemu
Takież Duchowi Świętemu,
Bądź cześć w Trójcy jedynemu.

Amen.

Przełożył Mikołaj Rej