Misjonarze

Tajemnica I. Chrzest w Jordanie

Dawać samego siebie to więcej niż tylko dawać” (św. Matka Teresa z Kalkuty)
Chrzest jest sakramentem dzięki któremu stajemy się dziećmi Bożymi. Przez ten sakrament Jezus zapala w nas płomień nowego życia. Wielu wciąż jeszcze oczekuje na ten dar. Jezus nas posyła, abyśmy głosili tę tajemnicę dla tych, którzy jej jeszcze nie poznali. Misjonarze przychodzą do ludu dając im rzeczy materialne, ale nie tylko, dają im coś więcej – ofiarując im samych siebie, dając to co otrzymali od Boga, do czego byli zaproszeni – powołanie.
Módlmy się za kontynent afrykański, żeby ludzie dzięki misjonarzom odkryli wartość chrztu. Niech przyjmują ten sakrament gorliwym sercem, aby płomień, który Jezus chcę w nich zapalić, rozniecił cały świat.

Tajemnica II. Cud w Kanie Galilejskiej

Nie dla nagrody kocham cię mój Panie! Lecz tak, jak Ty mnie ukochałeś, Boże, chce Ciebie serce kochać, ile może! Tyś Król mój, Bóg mój, jedyna ostoja! Innej pobudki nie zna miłość moja”
(św. Franciszek Ksawery)
W codziennym życiu misjonarzy Jezus dokonuje wielu małych cudów, ale można w swojej codzienności ich nie dostrzec. Miłość Pana Boga dodaję im sił w przekraczaniu codziennych trudności, swoich ograniczeń i także tych, które napotykają w swoim życiu. Misją jest kochać i być kochanym – ze względu na Boga i w Jego imię.
Módlmy się za kontynent azjatycki, aby ludzie dostrzegali miłość Boga, którą im przynoszą misjonarze poprzez swoją obecność pośród nich.

Tajemnica III. Głoszenie królestwa niebieskiego

Chcę czynić coś wielkiego dla Pana Boga (bł. Maria Teresa Ledóchowska)
Misjonarze przychodzą ze słowem Bożym. Są gotowi poprzez zaangażowanie całych siebie czynić swoje posłannictwo w małych i wielkich sprawach dla Pana Boga. Są gotowi wyjść naprzeciw trudnościom za cenę osądzenia, wyśmiania, wyobcowania. Dla nich to nie jest najważniejsze, najważniejsze nieść Chrystusa tym, który Go jeszcze nie znają.
Módlmy się za kontynent amerykański. Niech ludzkie serca otwierają się na słowo Boże, które Pan do nich kieruje poprzez misjonarzy.

Tajemnica IV. Przemienienie

Jezus zachwycił mnie swoją pięknością i zawładnął mym sercem na zawsze (bł. Maria Assunta Pallota)
Misjonarze zachwyceni obliczem Bożym pragną nieść Go do każdego napotkanego na swojej drodze człowieka. My jesteśmy stworzeni na podobieństwo Pana Boga, na jego obraz. Misjonarze są posłani, aby pomóc każdemu uwierzyć, że i w nim jest obraz Pana Boga. Aby się serce zachwyciło pięknością, którą nas Pan Jezus obdarzył i abyśmy umieli dostrzegać piękno w drugiej osobie – dostrzegać promieniejące oblicze samego Chrystusa.
Módlmy się za kontynent europejski, aby dostrzegał prawdziwe oblicze Boga w każdym człowieku. Niech nasze życie staję się miejscem misji, gdzie Bóg rozleje swoje łaski.
Tajemnica V. Ustanowienie Eucharystii

Miłość karmi się tylko miłością” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus)
Chlebem dodającym sił dla misjonarzy jest Eucharystia, z której czerpią siły do codziennej posługi. Bóg się daje cały. Jest to ogromny dar, którym się Bóg z nami dzieli. Chcę nam dać w hojności wszystko co jest potrzebne na drodze życia wiarą. Z wielkiej miłości daje nam ten mały kawałek chleba w którym jest ukryty skarb. Bóg poprzez misjonarzy pozwala się rozdać między tymi najbiedniejszymi, najbardziej potrzebującymi, to właśnie tutaj Miłość sprawia cuda.
Módlmy się za kontynent Australii i Oceanii. Niech przyjmowanie Eucharystii stanie  się w sercach ludzi wielkim świętem, który będzie przynosić obfite owoce.

s. now. Lenka Dupkalova